ANBI verslag

Stichting Gerrit Valk´s Bakkerij- en IJsmuseum (KVK nr.: 41029529, RSIN nr.: 0096.80.706, bankrekeningnummer: NL77 RABO 01209 73 189)

Situatie.

Gerrit Valk's Bakkerij en IJsmuseum is een stichting, die in 2013 haar 25-jarig bestaan heeft gevierd. Het museum is gevestigd aan de Dorpsstraat 49 te Hellendoorn. De collectie van het museum is de verzameling van de in 1985 overleden Gerrit Valk. Gerrit Valk was de zoon van D.J. Valk, die in 1936 op genoemd adres begon met een bakkerszaak. Gerrit Valk specialiseerde zich, naast het bakken van brood, tot banketbakker. Later kwam daar het bereiden van (banketbakkers)ijs bij.
Zowel de collectie als het pand zijn eigendom van de stichting. Het museum heeft een oppervlakte van ruim 1000 m2 en wordt bestuurd en gerund door onbetaalde vrijwilligers.

Organisatie.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 5 personen. De op dit moment circa 50 vrijwillige medewerkers zijn verdeeld/opgesplitst naar de groepen: bakkers, rondleiders, horeca/baliemedewerkers en een onderhoudsgroep. Elk van deze groepen heeft een centraal persoon als leidinggevende. Deze leidinggevende vergadert periodiek met zijn/haar groep en communiceert hierover met het bestuur. Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting; er worden geen beloningen uitbetaald; de bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Externe activiteiten, zoals promotie, pr etc. worden door het bestuur uitgevoerd.

Doelstelling museum.

De stichting stelt zich ten doel het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden, beheren en zonder winstoogmerk exploiteren van het bakkerij- en ijsmuseum te Hellendoorn. Het museum wil huidige en toekomstige generaties laten beleven (zien, horen en ruiken) wat zich in de (industriële) ijs- en bakkerswereld heeft afgespeeld.

Visie.

Door middel van educatie en informatie wil het bakkerij en ijsmuseum zich continu blijven ontwikkelen tot een museum, dat aantrekkelijk is voor zowel de jonge als de oudere bezoekers.

Beleid.

Door middel van tentoonstelling, demonstraties en rondleidingen het verhaal vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van de (industriële) bakkerij en de ijsbereiding aan een zo breed mogelijk publiek. Zo worden er bijvoorbeeld verjaardagspartijtjes voor kinderen georganiseerd, waarbij de kinderen zelf hun broodjes bakken en/of speurtochten door het museum kunnen maken.
Vanaf april 2016 is er voor de individuele bezoekers een audiotour en zijn er videoschermen geplaatst op verschillende plaatsen in het museum, waar onder meer beelden worden getoond uit de oude ijsfabriek/bakkerij, waarbij de tentoongestelde machines nog in bedrijf zijn. Tevens is er een animatiefilm te zien over het bereiden van brood en ijs in vroeger tijden.

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

 

koekjesmallen, bakkerij- en ijsmuseum Hellendoorn

 

ijsco kar Caraco ijs, Bakkerij- en ijsmuseum Hellendoorn

 

Het bestuur bestaat uit:

dhr. M. Borkent, voorzitter
mw. M.Valk, secretaris
mw. D. Heuver, penningmeester
dhr. A. Schuiling
dhr. B. Wolbers